کدنگاره ساز

تولید کدنگاره تنها در چند ثانیهکد نگاره چیست ؟
کد نگاره ( تی کد ) یا QR-Code یک رمزینه (بارکُد) ظرفیت بالای رمز دار دو بعدی با ساختار ماتریسی (صفر و یک) می باشد که به منظور رمز گشایی آسان محتویات آن با سرعت زیاد طراحی شده است. این رمزینه ها دارای ساختار مربعی شکل است، که اطلاعات در آن به صورت نقطه های مربعی کوچک مشکی که به آن ها واحد یا Module گفته می شود، بر اساس الگوی استاندارد (ISO/IEC ۱۸۰۰۴:۲۰۰۶) ایجاد و می تواند حاوی نشانی وب، پیامک و ...


نوع رمز نگاری ابعاد : X سطح ویرایش

متن

ایمیل

موضوع

پیام
تلفن
آدرس سایت
نام
نام خانوادگی
نام شرکت
عنوان
تلفن
ایمیل
آدرس سایت
خیابان
شهر
استان
کد پستی
کشور
یادداشت
نام
نام خانوادگی
تلفن
ایمیل
آدرس سایت
خیابان
شهر
استان
کد پستی
کشور
یادداشت
تلفن
پیام
آدرس

OR
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
عنوان
آدرس سایت
نام وایرلس
گذرواژه
نوع شبکه


پیش نمایشطراحی و برنامه نویسی شده به دستشرکت فنی و مهندسی تاجی سافت